Hanuman Bahuk por Dinhesh Kumar Dube

O ‘Hanuman Bahuk‘ canta as glórias de Shri Hanumanji e foi escrito pelo poeta Goswami Tulsidas para aliviar-se de intensa dor física nos braços. ‘Bahuk‘ em sânscrito significa ‘braço‘. A stotra é constituída por 44 padas

Numa próxima postagem traremos a tradução/significação possível desses versos em língua portuguesa. Lembremo-nos que os sons das palavras na canção são transliterados para o alfabeto latino e bastante reconhecíveis no texto abaixo, embora sem tradução do significado racional.

Por enquanto é só ouvir e ler a transliteração, o som do que é dito e cantado. Parecido como quando ouvimos músicas dos Beatles e outros ingleses, não entendemos a letra da canção mas nossos sentimentos são despertados pela sonoridade.

E sabemos que a poesia e a música verdadeiras são 99% de sonoridade e 1% de racionalidade, nunca nos esquecendo que essa transliteração para o alfabeto latino foi feita na língua inglesa, o modo como os ingleses escrevem os sons, resultado de 200 anos de dominação e escravização da Índia pelos ingleses.

Esta linda e emocionante canção foi composta e cantada pelo compositor Dinesh Kumar Dube para o poema de  Gosvāmī Tulsīdās:

Sindhu-taran, Siya-soch-haran, Rabi-baalbaran-tanu |

Bhuj bisaal, moorti karaal, kaalhuko kaal janu ||

Gahan-dahan-nirdahan-lank nihsank, bank-bhuv |

Jaatudhaan-balvaan-maan-mad-davan pavansuv ||

Kah Tulsidas sevat sulabh, sevak hit santat nikat |

Gunganat, namat, sumirat, japat, saman sakal-sankat-bikat || 1 ||

Svaran-saail-sankas koti-rabi-tarun-tej-ghan |

Ur bisaal, bhujdandh chand nakh bajra bajratan ||

Ping nayan, bhrikutee karaal rasnaa dasnaanan |

Kapis kes, karkas langoor, khal-dal bal bhaanan ||

Kah Tulsidas bas jaasu ur maarutsut moorti bikat |

Santaap paap tehi purush panhi sapnehun nahin aavat nikat || 2 ||

Panchmukh-chamukh-bhrigumukhya bhat-asur-sur,

Sarv-sari-samar samratth sooro |

Bankuro beer birudaait birudaavlee,

Baid bandee badat paaijpooro ||

Jaasu gungaath Raghunaath kah, jasu bal,

Bipul-jal-bharit jag-jaldhi jhooro |

Duvan-dal-damanko kaun Tulsees hai

Pavanko poot Rajpoot rooro || 3 ||

Bhanuson parrhan hanuman gaye bhanu man-

anumaani sisukeli kiyo pherphaar so |

Paachhile pagni gam gagan magan-man,

Kramko na bhram, kapi baalak-bihaar so ||

Kautuk biloki lokpaal hari har bidhi

Lochanani chakaachaundhee chitni khabhaar so |

Bal kaaidhaun beerras, dheeraj kai, sahas kai,

Tulsi sareer dhare sabniko saar so || 4 ||

Bharatmein paarthke rathketu kapiraaj,

Gaajyo suni kururaaj dal halbal bho |

Kahayo Dron Bheesham sumeersut Mahaabeer,

Beer-ras-baari-nidhi jaako bal jal bho ||

Baanar subhaay baalkeli bhoomi bhaanu laagi,

Phalang phalaanghoonten ghaati nabhtal bho |

Naai-naai maath jori-jori haath jodha johain,

Hanuman dekhe jagjeevanko phal bho || 5 ||

Gopad payodhi kari holika jyon layee lank,

Nipat nisank parpur galbal bho |

Dron-so pahaar liyo khyaal hee ukhari kar,

Kanduk-jyon kapikhel bel kaaiso phal bho ||

Sankatsamaaj asmanjas bho Ramraaj

Kaaj jug-poogniko kartal pal bho |

Saahsee samatth Tulsiko naah jaaki baanh,

Lokpaal paalanko phir thir thal bho || 6 ||

Kamathkee peethi jaake gorhnikee gaarhain maano

Naapke bhaajan bhari jalnidhi-jal bho |

Jaatudhaan-daavan paraavanko durge bhayo,

Mahaameenbaas timi tomaniko thal bho ||

Kumbhkaran-Ravan-payodnaad-eedhanko

Tulsi prataap jaako prabal anal bho |

Bheesham kahat mere anumaan Hanuman-

Saarikho trikaal na trilok mahaabal bho || 7 ||

Doot Ramrayko, sapoot poot paunko, too

Anjaneeko nandan prataap bhoori bhaanu so |

Seey-soch-saman, durit-dosh-daman,

Saran aaye avan, lakhanpriya praan so ||

Dasmukh dusah daridra daribeko bhayo,

Pratak tilok aok Tulsi nidhaan so |

Gyan-gunvaan balvaan sevaa saavdhaan,

Saaheb sujaan ur aanu Hanuman so || 8 ||

Davan-duvan-dal bhuvan-bidit bal,

Baid jas gaavat bibudh bandeechor ko |

Paap-taap-timir tuhin-vightan-patu,

Sevak-saroruh sukhad bhaanu bhorko ||

Lok-parlokten bisok sapne na sok,

Tulsike hiye hai bharoso ek aorko |

Ramko dulaaro daas baamdevko nivaas,

Naam kali-kaamtaru kesri-kisorko || 9 ||

Mahaabal-seem,mahaabheem,mahaabaanit,

Mahabeer bidit barayo Raghubeerko |

Kulis-kathortanu jorparai ror ran,

Karuna-kalit man dhaarmik dheerko ||

Durjanko kaalso karaal paal sajjanko,

Sumire haranhaar Tulsiki peerko |

Seey-sukhdaayak dulaaro Raghunaayak ko,

Sevak sahaayak hai saahsee sameerko || 10 ||

Rachibeko bidhi jaise, paalibeko hari, har

Meech maaribeko, jyaibeko sudhaapaan bho |

Dharibeko dharni, tarni tam dalibeko,

Sokhibe krisaanu, poshibeko him-bhaanu bho ||

Khal-dukh-doshibeko, jan-paritoshibeko,

Maangibo maleentaako modak sudaan bho |

Aaratkee aarti nivaaribeko tihoon pur,

Tulsiko saheb hatheelo Hanuman bho || 11 ||

Sevak syokaee jaani jaankees maanai kaani,

Saanukool soolpaani navaai naath naankko |

Devi dev daanav dayaavane havaai joraain haath,

Baapure baraak kahaa aur raja raankko ||

Jaagat sovat baithe baagat binod mod,

taakai jo anarth so samarth ek aankko |

sab din rooro paraai pooro jahan-tahan taahi,

jaake hai bharoso hiye hanuman haankko || 12 ||

Saanug sagauri saanukool soolpani taahi,

Lokpaal sakal lakhan ram janki |

Lok parlokko bisok so tilok taahi,

Tulsi tamai kahaa kaahu beer aankee ||

Kesrikisor bandeechorke nevaaje sab,

Keerti bimal kapi karunanidhaankee |

Balak-jyon paalihain kripaalu muni siddh taako,

jaake hiye hulsati haank hanumanki || 13 ||

Karuna nidhaan, balbudhike nidhaan, mod-

mahimanidhaan, gun-gyaanke nidhaan hau |

Baamdev-roop, bhoop Ramke sanehee, naam

lait-dait arth dharm kaam nirbaan hau ||

Aapne prabhav, Sitanathke subhaav seel,

Lok-baid-bidhike bidush Hanuman hau |

Mankee, bachankee, karamkee tihoon prakar,

Tulsi tihaaro tum saheb sujaan hau || 14 ||

Manko agam, tan sugam kiye kapees,

Kaaj mahaaraajke samaaj saaj saaje hain |

Dev-bandeechor ranror Kesreekisor,

Jug-jug jag tere birad biraaje hain ||

Beer barjor, ghati jor Tulsiki aur

Suni sakuchaane saadhu, khalgan gaaje hain |

Bigree sanvaar Anjanikumar keeje mohin,

Jaise hot aaye Hanumanke nivaaje hain | 15 ||

Jaansiromani hau Hanuman sadaa janke man baas tihaaro |

Dhaaro bigaaro main kaako kahaa kehi kaaran kheejhat haun to tihaaro ||

Saaheb sevak naate te haato kiyo so tahaan Tulsiko na chaaro |

Dosh sunaaye tain aagehunko hoshiyaar havai hon man tau hiye haaro ||16||

Tere thape uthapaai na mahes, thapaai thirko kapi je ghar ghaale |

Tere nivaaje gareebnivaaj biraajat baairinke ur saale |

Sankat soch sabaai Tulsi liye naam phataai makreeke-se jaale |

Boorh bhaye, bali, merihi baar, ki haari pare bahutaai natt paale || 17 ||

Sindhu tare, barhe beer dale khal, jaare hain lankse bank mavaa se |

Taain ran-kehri kehrike bidle ari-kunjar chaail chavaa se ||

Toson samath susaaheb sei sahaai Tulsi dukh dosh davaase |

Baanar baaj barhe khal-khechar, leejat kyon na lapeti lavaa-se || 18 ||

Achh-vimardan kaanan-bhaani dasaanan aanan bhaan nihaaro |

Baaridnaad ankpan kumbhkaran-se kunjar kehri-baaro ||

Ram-prataap-hutaasan, kachh,bipachh, sameer sameerdulaaro |

Paapten, saapten, taap tihoonte sadaa Tulsi kahan so rakhvaaro || 19 ||

Jaanat jahaan Hanumanko nivaajyau jan,

Man anumaani, bali, bol na bisaariye |

Sevaa-jog Tulsi kabhoon kahaa chook paree,

Saheb subhaav kapi saahibee sanbhaariye ||

Apraadhee jaani keejaai saasti sahas bhaanti,

Modak maraai jo, taahi maahur na maariye |

Saahsee sameerke dulaare Raghubeerjooke,

Baanh peer Mahaabeer begi hee nivaariye || 20 ||

Baalak biloki, bali baareten aapno kiyo |

Deenbandhu dayaa keenheen nirupaadhi nyaariye |

Raavro bharoso Tulsike, Raavroee bal,

Aas raavreeyaai, daas raavro bichaariye ||

Barho bikraal kali, kaako na bihaal kiyo,

Maathe pagu baleeko, nihaari so nivaariye |

Kesreekisor, ranror, barjor beer,

Bahunpeer raahumaatu jyaun pachaari maariye || 21 ||

Uthape thapanthir thape uthpanhaar,

Kesreekumar bal aapno sambhariye |

Ramke gulaamniko kaamtaru Ramdoot,

Mose deen doobareko takiyaa tihaariye ||

Saheb samarth toson Tulsike maathe par,

Sou apraadh binu beer, baandhi maariye |

Pokhree bisaal banhu, bali baarichar peer,

Makree jyaun pakrikaai badan bidaariye || 22||

Ramko saneh, Ram saahas lakhan siya,

Ramkee bhagti, soch sankat nivaariye |

Mud-markat rog-baarinidhi heri haare,

Jeev-jaamvantko bharoso tero bhaariye ||

Koodiye kripaal Tulsi suprem-pabbyaten,

Suthal subel bhaalu baaithikaai bichaariye |

Mahabeer bankure baraakee banhpeer kyon na,

Lankinee jyon laatghaat hee marori maariye || 23 ||

Lok-parlokhoon tilok na bilokiyat,

Tose samrath chash chaarihoon nihaariye |

Karm, kaal, lokpaal, ag-jag jeevjaal,

Naath haath sab nij mahimaa bichaariye ||

Khaas daas raavro, nivaas tero taasu ur,

Tulsi so dev dukhee dekhiyat bhaariye |

Baat tarumool banhusool kapikachhu-beli,

Upjee sakeli kapikeli hee ukhaariye || 24 ||

Karam-karaal-kans Bhoomipaalke bharose,

Bakee bakbhaginee kaahooten kahaa daraaigee|

Barhee bikraal baalghaatinee na jaat kahi,

Baanhubal baalak chabeele chote charaaigee||

Aaee haai banaae besh aap hee bichaari dekh,

Paap jaaya sabko guneeke paale paraaigee|

Pootna pisaachinee jyaaun kapikaanh Tulsikee,

Baanhpeer mahaabeer, tere maare maraaigee|| 25 ||

Bhaalkee ki kaalkee ki roshkee tridoshkee hai,

Bedan bisham paap-taap chalchaanhkee |

Karman kootkee ki jantramantra bootkee,

Paraahi jaahi paapinee maleen manmaanhkee ||

Paaihhi sajaay nat kahat bajaay tohi,

Baavree na hohi baani jaani kapinaanhkee |

Aan Hanumaankee dohaaee balvaankee,

Sapath Mahaabeerkee jo rahaai peer baanhkee || 26 ||

Sinhika sanhaari bal, sursaa sudhaari chhal,

Lankinee pachhaari maari baatika ujaaree hai |

Lank parjaari makree bidaari baarbaar,

Jaatudhaan dhaari dhooridhaanee kari daaree haai ||

Tori jamkaatari Madodri karhori aanee,

Ravankee raanee Meghnad Manhtaaree haai ||

Bheer baanhpeerkee nipat raakhee Mahaabeer,

Kaaunke sakoch Tulsike soch bhaaree haai || 27 ||

Tero baalkeli beer suni sahmat dheer,

Bhoolat sareersudhi sakra-rabi-rahukee ||

Teree baanh basat bisok lokpaal sab,

Tero naam lait rahaai aarti na kaahukee ||

Saam daan bhed bidhi baidhoo labed sidhi,

Haath kapinathheeke chotee chor saahukee|

Aalas anakh parihaaskaai sikhaavan haai,

Aite din rahee peer Tulsike baahukee || 28 ||

Tookniko ghar-ghar dolat kangaal boli,

Baal jyon kripaal natpaal paali poso haai |

Keenhee haai sanbhaar saar Anjaneekumar beer,

Aapno bisaarihaain na merehoo bharoso haai ||

Itno parekho sab bhaanti samrath aaju,

Kapiraaj saanchee kahaaun ko Tilok toso haai |

Saasti sahat daas keeje pekhi parihaas,

Cheereeko maran khel baalkaniko so haai || 29 ||

Aapne hee paaptein tritaapatein ki saaptein,

Barree haai baanhbedan kahee na sahi jaati haai |

Aaushadh anek jantra-mantra-totkaadi kiye,

Baadi bhaye devtaa manaaye adhikaati haai ||

Kartaar, bhartaar, hartaar, karm, kaal,

Ko haai jagjaal jo na maanat itaati haai |

Chero tero Tulsee too mero kahyo Ramdoot,

Dheel teree beer mohi peertein piraati haai || 30 ||

Doot Ramrayako, sapoot poot baayko,

Samathh haath paayko sahaay asahaayko |

Baankee biradaavlee bidit baid gaiyat,

Raavan so bhat bhayo muthikaake ghaayako ||

Aite barhe saaheb samarthko nivaajo aaj,

Seedat susevak bachan man kaayako |

Thoree baanhpeerkee barhi galaani Tulsiko,

Kaun paap kop, lop pragat prabhaayako || 31 ||

Devee dev danuj manuj muni siddh naag,

Chote barhe jeev jete chetan achet haain |

Pootna pisaachee jaatudhaanee jaatudhaan baam,

Ramdootkee rajaai maathe maani lait haain ||

Ghor jantra mantra koot kapat kurog jog,

Hanoomaan aan suni chaarhat niket haain |

Krodh keeje karmko prabodh keeje Tulseeko,

Sodh keeje tinko jo dosh dukh dait haain || 32 ||

Tere bal baanar jitaaye ran Raavanson,

Tere ghaale jaatudhaan bhaye ghar-gharke |

Tere bal Raamraj kiye sab surkaaj,

Sakal samaaj saaj saaje Raghubarke ||

Tero gungaan suni geerbaan pulkat,

Sajal bilochan biranchi Hari harke |

Tulsike maathepar haath phero keesnaath,

Dekhiye na daas dukhee tose kanigarke || 33 ||

Paalo tere tookko parehoo chook mookiye na,

Koor kaaurhee dooko haaun aapnee aur heriye |

Bhoraanaath bhorehee sarosh hot thore dosh,

Poshi toshi thaapi aapno na avderiye ||

Anbu too haaun Ambuchar, amb too haaun dimbh, so na,

Boojhiye bilamb avlamb mere teriye |

Baalak bikal jaani paahi prem pahichaani,

Tulseekee baanh par laameeloom pheriye || 34 ||

Gheri liyo rogni kujogni kulogni jyaaun,

Baasar jalad ghan ghata dhuki dhaaee haai |

Barsat baari peer jaariye javaase jas,

Rosh binu dosh, dhoom-mool malinaaee haai ||

Karnunaanidhaan Hanumaan mahaabalvaan,

Heri hansi haanki phoonki phaaujen taain udhaaee haai |

Khaaye huto Tulsee kurog raadh raaksani,

Kesreekisor raakhe beer bariaaee haai || 35 ||

Raamgulaam tuhee Hanuman

Gosaain susaain sadaa anukoolo |

Paalyo haaun baal jyon aakhar doo

Pitu maatu son mangal mod samoolo ||

Baanhkee bedan baanhpagaar

Pukaarat aarat aanand bhoolo |

ShriRaghubeer nivaariye peer

Rahaaun darbaar paro lati loolo || 36 ||

Kaalkee karaaltaa karam kathinaaee keedhaaun,

Paapke prabhaavkee subhaaya baaya baavre |

Bedan kubhaanti so sahee na jaati raati din,

Soee baanh gahee jo gahee sameerdaavre ||

Laayo taru Tulsee tihaaro so nihaari baari,

Seenchiye maleen bho tayo haai tihoon taavre |

Bhootanikee aapnee paraayekee kripanidhaan,

Jaaniyat sabheekee reeti Ram Raavre|| 37 ||

Paayanpeer petpeer baanhpeer munhpeer,

Jarjar sakal sareer peermaee haai |

Dev bhoot pitar karam khal kaal grah,

Mohipar davri damaanak see daee haai ||

Haaun to bin molke bikaano bali baarehee tain,

Aot Ramnaamkee lalaat likhi laee haai |

Kumbhajke kinkar bikal boodhe gookhurani,

Haay Ramraay aisee haal kahoon bhaee haai || 38 ||

Baahuk-subaahu neech leechar-mareech mili,

Munhpeer-ketujaa kurog jaatudhaan haain|

Ram naam japjaag kiyo chahon saanuraag,

Kaal kaise doot bhoot kahaa mere maan haain ||

Sumire sahaaya RamLakhan aakhar douu,

Jinke samooh saake jaagat jahaan haain|

Tulsee sanbhaari Tadhka-sanhaari bhaaree bhat,

Bedhe bargadse banai baanvaan haain || 39 ||

Baalpane soodhe man Ram sanmukh bhayo,

Ramnaam leit maangi khaat tooktaak haaun |

Paryo lokreetimein puneet preeti Ramraaya,

Mohbas baaitho tori tarkitraak haaun ||

Khote-khote aachran aachrat apnaayo,

Anjanikumar sodhyo Rampaani paak haaun

Tulsee gosaaen bhayo bhonrhe din bhooli gayo,

Taako phal paavat nidaan paripaak haaun || 40 ||

Asan-basan-heen visham-vishaad-leen,

Dekhi deen doobro karaai na haay-haay ko |

Tulsee anaathso sanaath Raghunaath kiyo,

Diyo phal seelsindhu aapne subhaayko ||

Neech yahi beech pati paai bharuhaaigo,

Bihaai prabhu-bhajan bachan man kaayko |

Taaten tanu peshiyat ghor bartor mis,

Phooti-phooti niksat lon Raamraayko || 41 ||

Jiaon jag jaankeejeevanko kahaai jan,

Maribeko baaraansee baari sursariko |

Tulseeke duhoon haath modak haai aise thaun,

Jaake jiye muye soch karihaain na lariko |

Moko jhootho saancho log Ramko kahat sab,

Mere man maan haai na harko na hariko ||

Bhaaree peer dusah sareertain bihaal hot,

Souu Raghubeer binu sakaai door kariko || 42 ||

Sitapati saaheb sahaay Hanuman nit,

Hit updesko mahes maano gurukaai,

Maanas bachan kaay saran tihaare paany

Tumhare bharose sur maain na jaane surkaai ||

Byaadhi bhootjanit upaadhi kaahoo khalkee,

Samaadhi keeje Tulseeko jaani jan phurkaai |

Kapinaath Raghunaath bholaanaath Bhootnaath,

Rogsindhu kyon na daariyat gaay khurkaai || 43 ||

Kahon Hanumanson sujaan Raamraayson,

Kripanidhaan sankarson saavdhaan suniye |

Harash vishaad raag rosh gun doshmaee,

Birchee biranchi sab dekhiyat duniye |

Maya jeev kaalke karamke subhaayke,

Karaaiya Raam baid kahaain saanchee man guniye |

Tumhaten kahaa na hoy haahaa so bujhaaiye mohi,

Haaun hoon rahon maaun hee bayo so jaani luniye || 44 ||

नमो नमः
Namo Namah!

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s